ارسال رایگان 24 ساعته بدون تعطیلی، نصب باتری
پرداخت در محل با کارتخوان بی سیم
تلفن ارسال باطری :
66 17 66 21 - 66 17 66 03
44 07 07 93
 0912 396 0 743
باتری صبا ارسال باتری 24 ساعته بدون تعطیلی باطری آرمو

باتری های شرکت باتری سازی نیرو ( صبا باتری - صبا باطری )

آرمو (صبا اسیدی ) واریان (صبا اتمی )
آمپر قیمت ( تومان) آمپر قیمت ( تومان)
50 130,000 50 135,000
55 140,000 55 145,000
60 145,000 60 155,000
66 155,000 66 170,000
70 160,000 70 175,000
74 170,000 74 185,000
88 200,000  90 220,000
90 200,000    
100 220,000    
120 255,000    
150 305,000    
170 350,000    
200 395,000    
قیمت ها با دریافت باتری کهنه معادل محاسبه شده